Посланикът на Република Азербайджан в Република България Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова посети Югозападния университет "Неофит Рилски". Тя бе придружена от консула Канан Маммадов и културното аташе Вусала Садъгова. Делегацията беше посрещната от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков.

Проф. Юруков запозна гостите с историята, структурата и специалностите, които Югозападният университет предлага.

По време на визитата бяха обсъдени въпроси, свързани с обмена на студенти и преподаватели, участие в съвместни начени програми и проекти, както и общи образователни инициативи.