Катедра "Медико-социални науки" към Югозападния университет "Неофит Рилски" отбеляза Световния ден на социалната работа, който тази година е под мотото "Ubuntu: Аз съм, защото сме ние - укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност".

Бяха представени презентации, посветени на ролята и значението на това международно събитие, както и на уникалната симбиотична връзка между индивида и общността в африканската традиционна култура, отразена в концепцията и философията на Ubuntu.

В събитието участваха преподаватели, студенти, докторанти и социални работници.