Във връзка с изпълнение на противоепидемичните мерки Университетската библиотека работи със следното работно време:

  • Понеделник - Петък
    • 08:00 ч. - 12:00 ч.
    • 13:00 ч. - 17:00 ч.
Последна промяна: 2021-02-08