Заповед № 2191 на ректора на Югозападния университет ''Неофит Рилски"

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 1519 / 30.09.2020 година,

НАРЕЖДАМ:

Преустановявам присъствения учебен процес, считано от 29.10.2020 година до 12.11.2020 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите и на помощник-ректора.

 

 

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-29