ЗАПОВЕД

№ 2421

Благоевград, 11.11.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № 1519 / 30.09.2020 година и Заповед № 2191 / 28.10.2020 година,

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Удължавам срока на Заповед № 2191 / 28.10.2020 година.
  2. Преустановявам  присъствения учебен процес, считано от 13.11.2020 година до 27.11.2020 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите и на помощник-ректора.

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков


Последна промяна: 2021-11-29