ЗАПОВЕД

№ 2685

Благоевград, 30.12.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока на Заповед № 2577 / 27.11.2020 година за въведените противоепидемични мерки в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 23.12.2020 година до 31.01.2021 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

 

 

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-29