News

21.12.2021
Ch. Assistant PhD Valeri Dimchev from the Faculty of Arts participates in a concert of the great Spanish musician Jordi Saval
Представители от България бяха: Недялко Недялков (кавал), Стоименка Недялкова (вокал) и Валери Димчев (тамбура).
 
20.12.2021
Doctoral students from four universities presented their research
За пета поредна година в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведоха докторантско училище и докторантска научна сесия, организирани от Философския факултет.
 
16.12.2021
Wireless Technology and Electromagnetic Compatibility
Завършилите специалност „Безжични технологии и електромагнитна съвместимост“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ са подготвени да се реализират като висококвалифицирани конструктори, разработчици и изследователи в областта на съвременните безжични системи и мрежи.
 
15.12.2021
Classic Scientific Picture of the World
Кръгла маса на тема „Класическа научна картина за света“ се проведе онлайн в платформата „BigBlueButton“. Това е първото събитие в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“.
 
13.12.2021
Covid Situation on Gender Equality
В дискусията участваха още преподаватели от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и учители.
 
10.12.2021
Taylor and Francis Library
До 31 януари 2022 г. Университетската библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“, с посредничеството на Българския информационен консорциум, осигурява достъп до колекцията от електронни книги на Taylor and Francis.
 
09.12.2021
Selection of Teachers of Bulgarian language
Документите се подават в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.
 
29.11.2021
Order 2997 from 29-11-2021
III. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 година.