01 Vichren General

Метеорологичен пункт Вихрен - ноември 2015 г.

Автоматичният метеорологичен пункт на вр. Вихрен (2914 м н. в.) е вторият по височина след този на вр. Мусала (метеорологичните станции на НИМХ, 2927 м н. в. и БЕО на ИЯИЯЕ при БАН). Намира се на самия връх (географски координати 41˚46̕ 03"с. ш. и 23˚23 55" и. д.).

В метеорологична клетка на 2 м височина над земята се измерват температура на въздуха, влажност и атмосферно налягане. Наред с основното звено, разположено на върха, към пункта функционират и подпомагащи звена.

02 Vichren General

Метеопункт Вихрен - основни и подпомагащи звена

Пунктът беше открит на 22 октомври 2014 г., когато на върха в защитна дървена метеорологична клетка беше поставен датчик-сензор EASYLOG 24RFT на фирма Greisinger, Германия за измерване на температурата и влажността на въздуха на стандартна височина - 2 м над земята. Датчикът отчита на всеки 30 минути без Интернет предаване, което налага периодично посещение на върха и снемане на данните на място.

На 1 септември 2015 г. беше направено подобрение на пункта - старата метеорологична клетка, която беше повредена от суровите условия, беше заменена с нова - по-здрава и по-функционална.

03 Vichren General

Метеорологичният пункт при изграждането му на 22.Х.2014 г. (ляво) и при подобряването му на 1.IX.2015 г. (дясно)

На 15 септември 2016 г. в метеорологичната клетка беше монтиран и датчик-сензор EASYLOG 40KH с кабел с дължина 2 м, за измерване на температурата на земната повърхност. Датчикът измерва температурата през 1 час до 17 септември 2017 г., когато злосторници отрязват кабела, водещ към сензора, и загубват самия сензор.

На 24 юни 2018 г. датчикът EASYLOG 24RFT, измерващ температурата и влажността на въздуха, беше заменен с по-съвършения четириканален EASYLOG 80CL, който измерва освен температура и влажност също така и атмосферно налягане и точка на оросяване, отново на всеки 30 минути.

На 12 октомври 2018 г. беше инсталиран и нов датчик EASYLOG за измерване на температурата на земната повърхност, този път закопан в земята.

04 Vichren General

Метеопункт Вихрен - актуално състояние (12.10.2018 г.)

Подпомгащи звена

За да се получи по-пълна информация за условията на местния климат, в най-високата част на Пирин бяха монтирани още два датчик-сензора EASYLOG 40КН за измерване на температурата на земната повърхност в близост до микроледници Снежника в циркус Големия Казан, и Бански суходол в едноименния циркус. Датчикът при микроледник Снежника започна работа на 15 септември 2016 г., а този при Бански суходол - на 21 октомври 2017 г. И двата измерват температурата на всеки 60 минути.

Метеопункт Вихрен - основни и подпомагащи звена

Последна промяна: 2018-12-14