Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 1266/12.05.2014 Иля Симеонов Прокопов 2.2 История  и археология История ПИФ 26.6.2014
Последна промяна: 2017-03-15