Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации е създаден с решение на Академичния съвет на Югозападен универитет "Неофит Рилски" през 1990 година. Негов основател и почетен председател е проф. дфн Илия Конев. Председатели на Управителния съвет са били проф. дфн Илия Конев и доц. д-р Кристина Попова. Към настоящия момент председател е проф. дфн Илия Конев, а изпълнителен председател на Управителния съвет е доц. д-р Елена Тачева.

Международният семинар по интелектуална история към катедра "Културология" е учреден с решение на Катедрен съвет през 2018 г. Семинарът си поставя за цел да организира конференции и публични лекции, свързани с "интелектуалната история" и историята на идеите, и е отворен за всеки, който проявява интерес към това все още недостатъчно добре застъпено направление в българското академично пространство. За връзка с Международния семинар по интелектуална история към катедра "Културология": intellectualhistoryswu@abv.bg.
Инициатори и организатори на семинара са докторантът в катедра "История" Нина Христова и докторантът в катедра "Културология" Кристиян Ковачев.

Последна промяна: 2018-11-28