Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование

Директор на лабораторията: проф. д-р Илия Гюдженов
Създаден с решение на АС през 2006

Лаборатория  за социологически изследвания

Научен ръководител на лабораторията: Доц. Д-р Мария Серафимова
Създаден с решение на АС през 2007 г.

Научно - изследователска лаборатория за електронно обучение

Ръководител: доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова
Създадена с решение на ФС на ПМФ от 12.07.2006 г.

Научно-изследователска лаборатория по химия на природните вещества

Ръководител: доц. д-р Иванка Станкова
Създаден с решение на АС през 2005 г

Лаборатория за лингвистична демография на Балканите

Ръководител: доц. д-р Драгомир Лалчев

Лабораторен комплекс по психология

Ръководител: Доц.  д-р Бойко Николов
Създаден с решение на АС през 2007 г.

Лаборатория по физиология и анатомия с компютърен клас

Създадена с решение на ФС, 2003 г.
Ръководител: доц. д-р Невена Пенчева
Зам.-ръководител: Ст.ас. Кр. Грънчарска

Лаборатория по кинезитерапия и масаж

Създадена с решение на ФС, 2006 г
Ръководител: Доц. д-р Д. Попова

Последна промяна: 2019-02-06