Председател:

Доц. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор по научноизследователската дейност

Заместник-председател:

Проф. д-р Петър Миланов - началник отдел "Научни проекти"

Членове:

Проф. д-р Иванка Влаева - Факултет по изкуства

Доц. д-р Валентин Китанов - Правно-исторически факултет

Доц. д-р Владимир Ценков - Стопански факултет

Доц. д-р Даниела Томова - Факултет по педагогика

Доц. д-р Гергана Падарева - Филологически факултет

Проф. дн Марио Митов - Природо-математически факултет

Проф. дсн Валентина Миленкова - Философски факултет

Доц. д-р Стаменка Митова - Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

Доц. д-р Габриела Атанасова - Технически факултет

Технически секретар:

Весела Билева

Последна промяна: 2021-01-28