Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 1265/10.07.2019 Марио Йорданов Митов 4.2 Химически науки Неорганична химия ПМФ 02-09-19
2 1464/02.09.2019 Мирослава Стефанова Кортенска 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата 25-10-19
Последна промяна: 2020-02-12