Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 961/04.05.2011 Стоян Огнянов Стойков 3.6. Право Наказателно право ПИФ СП 27.5.2011
2 1140/31.05.2011 Атанас Стоичков Атанасов 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет СП 11.7.2011
3 1141/31.05.2011 Тодорка Стоянова Недина 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет СП 15.7.2011
4 1384/01.07.2011 Ирена Любомирова Атанасова 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 1.9.2011
5 1542/21.07.2011 Надежда Йорданова Кръстева 3.6. Право Наказателно право ПИФ СП 7.9.2011
6 1340/23.06.2011 Димитрина Томова Миланова 3.8 Икономика Социално управление ПИФ РО 8.9.2011
7 1560/26.07.2011 Десислава Атанасова Атанасова 3.6. Право Гражданско и семейно право ПИФ СП 16.9.2011
8 1156/03.06.2011 Гергана Йорданова Димитрова 3.1. Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата СП 20.9.2011
9 1339/23.06.2011 Добрин Младенов Несторов 3.6. Право Накателен процес ПИФ СП 21.9.2011
10 1313/22.06.2011 Фадел Али Хусеин 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 3.10.2011
11 1372/27.06.2011 Красимир Симеонов Мутафов 3.6. Право Административно право и административен процес ПИФ СП 6.10.2011
12 1545/21.07.2011 Лиляна Методиева Каракашева-Йончева 1.3.Педагогика на обучението по Методика на обучението по математика ПМФ СП 11.10.2011
13 1214/08.06.2011 Ирина Огнянова Китова 8.4.Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 19.10.2011
14 1543/21.07.2011 Гергана Михайлова Андонова 3.6. Право Наказателно право ПИФ СП 19.10.2011
15 1677/29.08.2011 Кирил Цветанов Илиев 3.3 Политически науки Международно право и международни отношения ПИФ РО 20.10.2011
16 1492/14.07.2011 Люпчо Блаже Коскаров 1.3 Педагогика на обучението по Методика на обучението (методика на обучението по музика) Факултет по изкуствата ЗО 26.10.2011
17 1458/08.07.2011 Невяна Докова Докова 1.2 Педагогика Теория и методика на физическото  възпитание и спортаната тренировка (вкл. методика на лечебнта физкултура) Факултет по педагогика РО 28.10.2011
18 1799/14.09.2011 Биляна Альошева Пентова-Ангелова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 28.10.2011
19 2116/28.09.2011 Веселин Борисов Черкезов 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство ПИФ СП 9.11.2011
20 2122/28.09.2011 Вихра Димитрова Димитрова 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство ПИФ ЗО 14.11.2011
21 1913/20.09.2011 Наташа Вирмозелова Ангелова 3.2.Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 23.11.2011
22 2372/17.10.2011 Ана Иванова Стоилова 3.6. Право Административно право и административен процес ПИФ СП 25.11.2011
23 2373/17.10.2011 Станислава Тодорова Поповска 3.8. Икономика Икономика и управление (туризъм) Стопански факултет СП 16.12.2011
24 2603/27.10.2011 Вяра Василева Кюрова Икономика Икономика и управление Стопански факултет ЗО 16.12.2011
25 2847/18.11.2011 Евелина Крумова Николова 1.2.Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) ФОЗС СП 16.12.2011
Последна промяна: 2017-03-15