Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 2846/18.11.2011 София Малинова Бабанова 4.2 Химически науки Неорганична химия ПМФ РО 2.2.2012
2 2942/25.11.2011 Тодор Георгиев Панайотов 2.2. История и археология История на България ПИФ СП 16.2.2012
3 3128/20.12.2011 Атанас Симеонов Иванов 3.6 Право Граждански процес ПИФ РО 17.2.2012
4 2783/14.11.2011 Виолин Иванов Василев 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата СП 22.2.2012
5 2985/02.12.2011 Мария Димитрова Христова 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия /новогръцка литература/ Филологически факултет СП 7.3.2012
6 3129/20.12.2012 Кирил Викторов Алексиев 3.3. Политически науки Международно право и международни отношения ПИФ РО 20.3.2012
7 572/19.03.2012 Орданчо Благой Пецов 3.6. Право Наказателно право ПИФ ЗО 18.4.2012
8 155/22.02.2012 Албена Илиева Димитрова 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет СП 7.5.2012
9 498/13.03.2012 Дафинка Янорова Костадинова 2.1. Филология Германски езици (Английски език) Филологически факултет СП 16.5.2012
10 1093/04.05.2012 Димитър Иванов Томов 1.2. Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка ФОЗС СП 28.5.2012
11 499/13.03.2012 Люба Петрова Атанасова 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (западноевропейска литература) Филологически факултет СП 29.5.2012
12 927/09.04.2012 Юлия Иванова Глушкова 3.9. Туризъм Икономика и управление (Туризъм) Стопански факултет РО 1.6.2012
13 965/12.04.2012 Стефан Йорданов Кирилов 3.9. Туризъм Икономика и управление (Туризъм) Стопански факултет СП 1.6.2012
14 668/27.03.2012 Златка Александрова Димитрова 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по физическо възпитание ФП СП 7.6.2012
15 928/09.04.2012 Мария Трифонова Василева 3.9. Туризъм Икономика и управление (Туризъм) Стопански факултет РО 14.6.2012
16 967/12.04.2012 Вели Ибрахимов Мусов 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство Стопански факултет РО 18.6.2012
17 1279/29.05.2012 Илинка Сергеева Терзийска 3.9. Туризъм Икономика и управление (Туризъм) Стопански факултет СП 29.6.2012
18 1230/22.05.2012 Йоанна Василева Цветанова 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика) ФП РО 4.7.2012
19 1394/12.06.2012 Славка Костаднова Попова 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Наукознание ПИФ СП 10.7.2012
20 1261/28.05.2012 Станка Славчева Ринкова 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство Стопански факултет СП 12.7.2012
21 1489/22.06.2012 Татяна Василева Петкова 2.3. Философия Философски факултет СП 17.7.2012
22 1384/11.06.2012 Петър Людмилов Първанов 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеографика ПИФ РО 1.9.2012
23 1192/15.05.2012 Ирина Огнянова Бабанова 1.3. Педагогика на обучението по Методика на ранното чуждоезиково обучение Филологически факултет ЗО 10.9.2012
24 1475/21.06.2012 Емилия Миткова Миланова 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство ПИФ РО 12.9.2012
25 1532/26.06.2012 Георги Тодоров Бойков 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 14.9.2012
26 1219/18.05.2012 Любомир Николов Георгиев 4.2. Химически науки Органична Химия ПМФ РО 18.9.2012
27 1476/21.06.2012 Снежана Димитрова Миликина 3.8. Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство ПИФ СП 26.9.2012
28 1490/22.06.2012 Илко Петров Дренков 2.2. История и Археология Нова и най-нова обща история ПИФ РО 28.9.2012
29 1913/05.09.2012 Иво Йорданов Дамянов 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ ЗО 29.10.2012
30 1574/02.07.2012 Антоанета Миликина 4.4 Науки за Земята Екология и опазване на екосистемите ПМФ РО 30.10.2012
31 1950/12.09.2012 Биляна Бойкова Йорданова 3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 30.10.2012
32 2245/02.10.2012 Владислав Ивайлов Кръстев 3.6. Право Административно право и административен процес ПИФ РО 14.11.2012
33 1949/12.09.2012 Ивелина Пенева Енчева 3.2. Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 16.11.2012
34 2313/04.10.2012 Ася Христова Христозова 3.9. Туризъм Икономика и управление (Туризъм) Стопански факултет РО 16.11.2012
35 1951/12.09.2012 Глория Велиславова Петрова 3.2. Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 30.11.2012
36 1914/05.09.2012 Румяна Николова Цветкова 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика) Факултет по педагогика СП 3.12.2012
37 2246/02.10.2012 Гергана Василева Георгиева 3.6. Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 7.12.2012
38 2950/08.11.2012 Никола Славев Китанов 3.6. Право Административно право и административен процес ПИФ РО 11.12.2012
39 2804/31.10.2012 Ирина Георгиева Атанасова 3.6. Право Наказателно право ПИФ РО 14.12.2012
40 2903/07.11.2012 Цветана Костадинова Антипешева 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по техника и техноогии Факултет по педагогика СП 14.12.2012
41 2524/17.10.2012 Елена Димитрова Калъпсъзова 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет СП 19.12.2012
Последна промяна: 2017-03-15