Заповед за жури

Име, Презиме и Фамилия

Шифър на професионално направление

Научна специалност

Факултет

Форма на обучение

Дата на защита

1

3322/18.12.2012

Асен Александров Воденичаров

3.6. Право

Гражданско и семейно право

ПИФ

СП

18.2.2013

2

3323/18.12.2012

Иван Петре Ефремовски

3.8. Икономика

Организация и управление извън сферата на материалното производство

ПИФ

СП

20.2.2013

3

2631/22.10.2012

Десислава Иванова Йорданова-Петрова

2.1. Филология

Общо и сравнително езокознание (съпоставително езикознание)

Филологически факултет

СП

26.2.2013

4

3324/18.12.2012

Пламен Тенев Русев

3.8. Икономика

Организация и управление извън сферата на материалното производство

ПИФ

СП

6.3.2013

5

53/31.01.2013

Бинка Иванова Котетерова-Добрева

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по музика

Факултет по изкуствата

СП

20.3.2013

6

52/31.01.2013

Теодор Красимиров Гергов

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

Философски факултет

РО

29.3.2013

7

320/25.02.2013

Руска Венциславова Кръстева

3.9. Туризъм

Икономика и управление по отрасли (туризъм)

Стопански факултет

РО

5.4.2013

8

715/27.03.2013

Силвия Савова Митева

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

Философски факултет

РО

16.4.2013

9

668/25.03.2013

Христина Александрова Костадинова

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

ПМФ

РО

14.5.2013

10

497/14.03.2013

Лилия Стоянова Стоянова

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)

Факултет по педагогика

ЗО

15.5.2013

11

260/20.02.2013

Нели Василева Стоянова

3.6. Право

Наказателен процес

ПИФ

РО

30.5.2013

12

847/08.04.2013

Незабравка Иванова Стоева

3.6. Право

Гражданско и семейно право

ПИФ

СП

10.6.2013

13

991/15.04.2013

Силвия Димитрова Салтирова-Радкова

3.6. Право

Административно право и административен процес

ПИФ

СП

12.6.2013

14

1221/23.05.2013

Наташа Атанасова Спиридонова

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

ПИФ

РО

26.6.2013

15

1268/30.05.2013

Десислава Асенова Иванова

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

Философски факултет

СП

26.6.2013

16

910/15.04.2013

Полина Иванова Петкова

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

Философски факултет

РО

27.6.2013

17

1267/30.05.2013

Веселин Димитров Петров

3.6. Право

Гражданско и семейно право

ПИФ

СП

1.7.2013

18

1168/16.05.2013

Станислав Олегов Стоев

1.2. Педагогика

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)

Факултет по педагогика

РО

3.7.2013

19

1385/13.06.2013

Гергана Георгиева Ангелова

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

Стопански факултет

СП

10.7.2013

20

1220/23.05.2013

Миранда Нехас Беджети

3.6. Право

Международно право и международни отношения

ПИФ

ЗО

11.7.2013

21

1266/30.05.2013

Цветолин Иванов Недков

2.2. История и археология

История на България (Нова българска история)

ПИФ

СП

30.9.2013

22

2100/17.09.2013

Николай Иванов Иванчев

3.2. Психология

Педагогическа и възрастова психология

Философски факултет

ЗО

18.10.2013

23

2098/17.09.2013

Валбона Мефаил Муча

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

Философски факултет

СП

21.10.2013

24

2166/19.09.2013

Динка Атанасова Златева

3.8. Икономика

Икономика и управление

Стопански факултет

РО

25.10.2013

25

2099/17.09.2013

Евгени Станков Василев

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

Философски факултет

СП

28.10.2013

26

2477/04.10.2013

Олга Иванова Чорбаджийска

3.7. Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство

ПИФ

СП

6.11.2013

27

2472/04.10.2013

Евдокия Панайотова Петкова

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по техника и технологии

Факултет по педагогика

РО

14.11.2013

28

2475/04.10.2013

Тильо Борисов Буров

3.7. Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство

ПИФ

ЗО

20.11.2013

29

2620/15.10.2013

Диляна Емчева Янева

3.8. Икономика

Икономика и управление

Стопански факултет

СП

28.11.2013

30

2608/11.10.2013

Марио Петров Маринов

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Социология

Философски факултет

РО

29.11.2013

31

2611/11.10.2013

Диана Лъчезарова Захариева

1.3. Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по изобразително изкуство

Факултет по изкуствата

СП

16.12.2013

32

3212/14.11.2013

Давид Любенов Сукалински

3.6. Право

Наказателен процес

ПИФ

РО

17.12.2013

Последна промяна: 2017-03-15