Придобити ОНС "Доктор" - 2014 година
Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 3433/09.12.2013 Валентина Йованче Гоговска 1.3  Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ ЗО 8.1.2014
2 2167/19.09.2013 Николай Андонов Патонов 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 24.1.2014
3 3434/09.12.2013 Ленче Стоил Николовска 1.2  Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (кинезитерапия) ФОЗС СП 28.1.2014
4 3492/16.12.2013 Николета Георгиева Лазарова 3.6 Право Трудово право и обществено осигуряване ПИФ РО 21.2.2014
5 3493/16.12.2013 Ружена Георгиева Кондева-Елчинова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ СП 26.2.2014
6 3217/14.11.2013 Мая Стефанова Георгиева 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ РО 27.2.2014
7 3428/06.12.2013 Маргарит Русев  Русев 1.3  Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 4.3.2014
8 3491/16.12.2013 Тоше Благой Панов 3.6 Право Наказателно право ПИФ СП 5.3.2014
9 3427/06.12.2013 Магдалена Георгиева Лобутова 1.3  Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 11.3.2014
10 17/15.01.2014 Юсуф Салих Юсуф 2.3 Философия История на философия Философски факултет СП 17.3.2014
11 220/04.02.2014 Славка Димова Димитрова-Симеонова 3.6 Право Наказателно право ПИФ СП 19.3.2014
12 2019/04.02.2014 Красимир Дончев Каракачанов 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 20.3.2014
13 633/11,03,2014 Даниела Генчева Стоева-Иванова 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм) Стопански факултет РО 17.4.2014
14 541/06.03.2014 Вера Светославова Велева 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет СП 28.4.2014
15 767/18.03.2013 Светлана Проданова Александрова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 12.5.2014
16 221/04.02.2014 Анна Димитрова Христова 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 15.5.2014
17 983/31.03.2014 Антон Георгиев Манчев 1.2  Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) ФОЗС РО 3.6.2014
18 1267/12.05.2014 Изабела Валериева Стаматова 1.2  Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) Факултет по педагогика РО 4.6.2014
19 1265/12.05.2014 Цветомира Христова Съботинова 1.3  Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 11.6.2014
20 1173/28.04.2014 Радостина Стоилова Иванова 3.6 Право Трудово право и обществено осигуряване ПИФ СП 12.6.2014
21 1398/27.05.2014 Мария Любенова Петревска 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 20.6.2014
22 1269/12.05.2014 Стоян Кирилов Танчев 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 25.6.2014
23 1268/12.05.2014 Емилия Великова Дончева 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ ЗО 27.6.2014
24 1304/16.05.2014 Даниела Георгиева Лекина 1.2  Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) ФОЗС СП 1.7.2014
25 1399/27.05.2014 Светослав Матеев Калейчев 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм) Стопански факултет РО 4.7.2014
26 1480/06.06.2014 Теодора Симеонова Делисивкова 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 4.7.2014
27 1479/06.06.2014 Димитрия Руменова Узунова 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм) Стопански факултет РО 7.7.2014
28 1167/25.04.2014 Красимира Стефанова Хаджиева 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 7.7.2014
29 1400/27.05.2014 Любов Кирилова Иванова 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм) Стопански факултет СП 9.7.2014
30 1402/27.05.2014 Петко Данаилов Петков 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет СП 10.7.2014
31 1401/27.05.2013 Филип Петров Петров 1.3  Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ ЗО 11.7.2014
32 1621/20.06.2014 Ангел Владимиров Ангелов 1.2  Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика Факултет по педагогика СП 5.9.2014
33 1852/21.07.2014 Стефан Дианов Кинов 1.3 Педагогика на обучението по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) Факултет по педагогика РО 7.10.2014
34 1853/21.07.2014 Деан Александров Господинов 1.2 Педагогика Методика на обучението по физическо възпитание Факултет по педагогика РО 14.10.2014
35 1722/04.07.2014 Ивайло Василев Иванов 3.6 Право Наказателен процес ПИФ ЗО 15.10.2014
36 1721/04.07.2014 Ваня Костадинова Вълкадинова 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ ЗО 21.10.2014
37 2757/17.10.2014 Гергана Костадинова Гозанска 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ СП 5.11.2014
38 3136/05.11.2014 Анелия Тодорова Стефанова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 24.11.2014
39 2564/08.10.2014 Екатерина Живкова Деливерска 1.3 Педагогика на обучението по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) ФОЗС РО 25.11.2014
40 2260/16.09.2014 Виталий Николаевич Тодоров 1.3 Педагогика на обучението по Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 2.12.2014
41 2233/15.09.2014 Анка Георгиева Бенова 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение в математиката ПМФ СП 9.12.2014
42 2830/23.10.2014 Маргарита Йорданова Тодорова 4.5 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 15.12.2014
43 2831/23.10.2014 Радослава Станкова Кралева 4.5 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 16.12.2014
44 2758/17.10.2014 Жана Христова Пенчева 2.2 История и археология История на България ПИФ СП 19.12.2014
Последна промяна: 2017-03-15