Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 3560/19.11.2014 Красимир Стоянов Коев 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ СП 5.1.2015
2 11/06.01.2015 Златка Димитрова Гергинова 3.6 Право Международно право и международен процес ПИФ СП 6.2.2015
3 12/06.01.2015 Мария Георгиева Хаджипетрова-Лачова 3.6 Право Международно право и международен процес ПИФ СП 6.2.2015
4 3627/16.12.2014 Ани Владимирова Атанасова 3.7 Администрация и управление Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) Стопански факултет РО 6.2.2015
5 42/12.01.2015 Атанаска Георгиева Чолакова 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 13.2.2015
6 3626/16.12.2014 Деница Стойчева Стефанова-Богданска 3.7 Администрация и управление Икономика и управление /индустрия/ Стопански факултет РО 13.2.2015
7 3658/18.12.2014 Мария Симеонова Багашева-Колева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание - съпоставително езикознание (английски език) Филологически факултет СП 24.2.2015
8 3522/02.12.2014 Светлин Нечев Абажиев 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 26.2.2015
9 427/19.02.2015 Йоанна Росенова Андонова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 25.3.2015
10 253/03.02.2015 Сотириос Пантелис Поурос 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи ПМФ СП 3.4.2015
11 525/27.02.2015 Владимира Владимирова Стоименова 3.6 Право Наказателно право ПИФ ЗО 8.4.2015
12 323/09.02.2015 Станчо Вълканов Павлов 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 14.4.2015
13 511/25.02.2015 Татяна Колева Христова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 16.4.2015
14 394/16.02.2015 Миглена Викторова Михайлова-Паланска 2.1 Филология Славянски изици (чешки език) Филологически факултет СП 20.4.2015
15 526/27.02.2015 Вероника Гошева Стоилова 3.6 Право Международно право и международен процес ПИФ СП 21.4.2015
16 528/27.02.2015 Стефан Петров Гайдарски 3.6 Право Наказатрелно право ПИФ РО 22.4.2015
17 1136/08.04.2014 Кирил Маринов Кирилов 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 11.5.2015
18 1138/08.04.2015 Виолета Мирославова Николова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 18.5.2015
19 1044/30.03.2015 Мариела Радославова Филипова 1.2 Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (Кинезитерапия) ФОЗС РО 19.5.2015
20 1045/30.03.2015 Наталия Петрова Петрова 1.2 Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (Кинезитерапия) ФОЗС СП 20.5.2015
21 1140/08.04.2015 Ина Йорданова Кочева 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 22.5.2015
22 1137/08.04.2015 Гергана Васкова Станоева 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 29.5.2015
23 1139/08.04.2015 Анелия Любенова Далева 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 29.5.2015
24 1370/07.05.2015 Светослава Георгиева Байракова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 29.5.2015
25 1181/15.04.2015 Анна Свободенова Чолакова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ СП 1.6.2015
26 1180/15.04.2015 Сенем Юсеинова Конедарева 2.1 Филология Български език Филологически факултет ЗО 2.6.2015
27 1182/15.04.2015 Десислава Любомирова Петрова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ ЗО 11.6.2015
28 1297/27.04.2015 Биляна Димитрова Карадакова 2.2 История и археология История на България ПИФ РО 12.6.2015
29 1466/18.05.2015 Александър Тодоров Бойков 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера) Стопански факултет РО 15.6.2015
30 1344/04.05.2015 Мая Станкева Касева 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) Факултет по педагогика ЗО 30.6.2015
31 146/15.05.2015 Милен  Илиев Малаков 2.1 Филология Слвянски изици Филологически факултет СП 30.6.2015
32 1345/04.05.2015 Ардиан Хусни Дурмиши 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет СП 3.7.2015
33 1650/03.06.2015 Мария Костадинова Калинова 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 3.7.2015
34 1648/03.06.2015 София Валентинова Мирчова 3.9 Туризъм Икономика и управление по отрасли (туризъм) Стопански факултет РО 7.7.2015
35 1647/03.06.2015 Олга Костадинова Костадинова 3.9 Туризъм Икономика и управление по отрасли (туризъм) Стопански факултет СП 9.7.2015
36 1649/03.06.2015 Иванка Петрова Въсенска 3.9 Туризъм Икономика и управление по отрасли (туризъм) Стопански факултет РО 10.7.2015
37 1680/05.06.2015 Виктор Николов Хадикотев 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет СП 10.7.2015
38 1798/18.06.2015 Йовка Стефанова Ванчева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 14.7.2015
39 1470/18.05.2015 Радослав Стефанов Мавревски 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ РО 17.7.2015
40 1914/02.07.2015 Йосиф Йорданов Кочев 3.6 Право Международно право и междунароен процес ПИФ СП 24.7.2015
41 1681/05.06.2015 Виктория Павлова Калайджиева 3.7 Администрация и управление Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) Стопански факултет РО 24.7.2015
42 193/07.07.2015 Мария Петрова Граматикова 1.2 Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) (Кинезитерапия) ФОЗС РО 1.9.2015
43 1963/10.07.2015 Елица Йорданова Чорбаджийска 4.2 Химически науки Неорганична химия (електрокатализа) ПМФ РО 2.9.2015
44 2011/15.07.2015 Сергей Стоянов Вучков 2.2 История и археология История на България ПИФ РО 7.9.2015
45 1944/07.07.2015 Христо Николов Николов 1.2 Педагогика Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура) ФОЗС РО 8.9.2015
46 1624/02.06.2015 Мариана Борисова Бачева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 9.9.2015
47 1913/02.07.2015 Мария Димитрова Чочова 3.6 Право Трудово право и обществено осигурчване ПИФ РО 16.9.2015
48 1877/24.06.2015 Любима Кирилова Зонева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Факултет по педагогика СП 18.9.2015
49 187624.06.2015 Биляна Станиславова Георгиева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание - съпоставително езикознание (английски език) Филологически факултет СП 23.9.2015
50 1911/02.07.2015 Фатме Меджитова Демирова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 25.9.2015
51 192/02.07.2015 Милена Янкова 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Вризки с обществеността ПИф РО 2.10.2015
52 2259/03.09.2015 Надежда Пламенова Борисова 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 5.10.2015
53 1962/10.07.2015 Боряна Иванова Гъркова 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение в математиката ПМФ РО 7.10.2015
54 1955/08.07.2015 Маряна Георгиева Кацарска 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика ПМФ СП 8.10.2015
55 2260/03.09.2015 Фатима Исмаил Сапунджи 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ РО 12.10.2015
56 2285/07.09.2015 Марияна Андреева Шехова-Канелова 1.1 Теория и управление на образованието Управление на образованието Факултет по педагогика СП 16.10.2015
57 2831/09.10.2015 Мая Бориславова Младенова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по словестно-изпълнителско и тератрално изкуство Факултет по педагогика СП 18.11.2015
58 2830/09.10.2015 Мирослав Костадинов Стоилов 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по словестно-изпълнителско и тератрално изкуство Факултет по педагогика СП 18.11.2015
59 2829/09.10.2015 Виктория Ангелова Чангалова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по словестно-изпълнителско и тератрално изкуство Факултет по педагогика РО 19.11.2015
60 2307/08.09.2015 Емилия Павлова Тошева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по техника и технологии Факултет по педагогика ЗО 20.11.2015
61 3641/19.11.2015 Валентина Иванова Донева 2.1 Филология Руска лиетартура Филологически факултет СП 18.12.2015
62 2833/09.10.2015 Атанаска Симеонова Методиева 2.1 Филология Руска литература и лоетаратура на народите на СССР (руска литература) Филологически факултет РО 11.12.2015
Последна промяна: 2017-03-15