Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 18/06.01.2016 Христина Атанасова Пашова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 22.2.2016
2 3483/09.11.2015 Ивет Сашова Здравкова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) Факултет по педагогика РО 23.2.2016
3 124/14.01.2016 Цветомир Стоянов Цветков 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 14.3.2016
4 348/10.02.2016 Илия Стоянов Илиев 1.3 Педагогика на обучението по Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата СП 16.3.2016
5 272/01.02.2016 Тоше Иван Кръстев 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС СП 23.3.2016
6 273/01.02.2016 Стаменка Славейкова Митова 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС РО 23.3.2016
7 702/11.03.2016 Виктория Благоева Ковачка 1.3 Педагогика на обучението по Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика СП 31.3.2016
8 290/04.02.2016 Илия Любомиров Канелов 1.3 Педагогика на обучението по Теория и методика на физическото възпитание Факултет по педагогика СП 20.4.2016
9 1081/06.04.2016 Ирина Петрова Топузова 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет СП 9.5.2016
10 683/11.03.2016 Клавдия Георгиева Камбурова 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 10.5.2016
11 1080/06.04.2016 Венка Димитрова Петрова 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 11.5.2016
12 775/17.03.2016 Добромир Кирилов Костов 2.3 Философия История на философията Философски факултет СП 13.5.2016
13 776/17.03.2016 Димитър Атанасов Мирчев 2.3 Философия История на философията Философски факултет СП 13.5.2016
14 1054/04.04.2016 Силвия Георгиева Байчева 4.5 Математика Математически анализ ПМФ РО 18.5.2016
15 742/16.03.2016 Ралица Миткова Войнова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ РО 19.5.2016
16 599/01.03.2016 Соня Георгиева Георгиева 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 30.5.2016
17 1109/11.04.2016 Радослав Александров Владов 3.7 Администрация и управление Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) Стопански факултет РО 31.5.2016
18 600/01.03.2016 Атанас Валериев Делев 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 3.6.2016
19 600/01.03.2016 Христина Николаева Арабаджиева 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 3.6.2016
20 1257/10.05.2016 Крум Лазаров Иванов 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 21.6.2016
21 1331/20.05.2016 Марияна Стойнева Стамболийска 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 22.6.2016
22 1370/31.05.2016 Елка Георгиева Горанова 7.4 Обществено здраве Логопедия ФОЗЗГС СП 27.6.2016
23 1372/31.05.2016 Георгиос Харалау Пернарис 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет СП 4.7.2016
24 1373/31.05.2016 Милена Петрова Стоянова 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет СП 5.7.2016
25 1082/06.04.2016 Елисавета Веселинова Стойчева 2.1 Филология История на българската литература Филологически факултет РО 11.7.2016
26 1430/09.06.2016 Любомира Василева Христова 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Връзки с обществеността ПИФ СП 13.7.2016
27 1510/21.06.2016 Теодора Георгиева Динова 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 20.7.2016
28 1580/28.06.2016 Михаела Христова Войнова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) Факултет по педагогика РО 21.7.2016
29 1459/13.06.216 Катерина Драганова Ушева 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 22.7.2016
30 1356/30.05.2016 Ирини Димитриу Софокли 1.1 Тория и управление на образованието Управление на образованието Факултет по педагогика СП 25.8.2016
31 1357/30.05.2016 Андреас Никола Софоклис 1.1 Тория и управление на образованието Управление на образованието Факултет по педагогика СП 25.8.2016
32 1578/28.06.2016 Галина Димитрова Стоянова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социлогия Философски факултет РО 1.9.2016
33 1593/30.06.2016 Владимир Николов Караджов 4.4 Науки за земята Икономическа и социална география ПМФ СП 1.9.2016
34 1592/30.06.2016 Веселина Христова Дългъчева 4.4 Науки за земята Еколигия и опазване на околната среда ПМФ СП 8.9.2016
35 1579/28.06.2016 Димитрина Илиева Гогушева 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ ЗО 12.9.2016
36 1585/29.06.2016 Евгений Борисович Чирков 3.5 Обществени комуникации и информационни науки Връзки с обществеността ПИФ РО 13.9.2016
37 1630/05.07.2016 Кирил Николов Чучков 4.2 Химически науки Органична химия ПМФ РО 27.9.2016
38 2190/27.09.2016 Димитриос Зогрис Пападопулос 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 10.10.2016
39 2153/21.09.2016 Елис Алисман Мустакли 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет ЗО 10.10.2016
40 2152/21.09.2016 Христо Йорданова Йорданов 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет ЗО 10.10.2016
41 2151/21.09.2016 Константиния Христос Цякмаки 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 10.10.2016
42 2150/21.09.2016 Мария Димитриос Окутсиду 3.2 Психология Педагогичска и възрастова психология Философски факултет РО 10.10.2016
43 2039/16.09.2016 Асма Ахмед Абдулла Кашнун 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 20.10.2016
44 2193/27.09.2016 Диляна Георгиева Керанова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социлогия Философски факултет ЗО 24.10.2016
45 2062/17.09.2016 Илияна Николаева Иванова 2.1 Филология Теория и история на литературата Филологически факултет РО 18.11.2016
46 2365/06.10.2016 Боряна Григорова Димитрова 3.7 Администрация и управление Организация и управление извън сферата на метриалното производство (социално културната сфера) Стопански факултет РО 1.12.2016
47 2884/02.11.2016 Костадин Кирилов Нушев 2.3 Философия История на философията Философски факултет СП 12.12.2016
48 2758/26.10.2016 Антоанета Николова Йорданова 3.7 Администрация и управление Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление) Стопански факултет РО 14.12.2016
49 2869/02.11.216 Наталия Петрова Сотирова-Милчева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание (балканско езикознание) Филологически факултет РО 16.12.2016
50 3052/10.11.2016 Калинка Пейкова Гайтанинчева 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика ЗО 22.12.2016
Последна промяна: 2017-03-15