Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 2620/19.10.2016 Илина Красимирова Лулейска 2.1 Филология История на българската литература (стара българска литература) Филологически факултет РО 18.1.2017
2 3053/10.11.2016 Яна Славчева Манова-Георгиева 2.1 Филология Общо и ставнително езикознание (съпоставително езикознание) Филологически факултет СП 19.1.2017
3 3263/02.12.2016 Елена Христова Чалгънова 2.2 История и археология История на България ПИФ СП 19.1.2017
4 3251/29.11.2016 Татяна Василева Петкова 3.3 Политически науки Политология Философски факултет СП 23.1.2017
5 3300/07.12.2016 Антон Иванов Генов 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 24.1.2017
6 3379/19.12.2016 Дмитро Петрович Гергинов 2.1 Филология Славянски езици (руски език) Филологически факултет РО 2.2.2017
7 3264/02.12.2016 Даница Саво Монева 3.6 Право Наказателно право ПИФ СП 7.2.2017
8 3378/19.12.2016 Диана Цветанова Далева 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 10.2.2017
9 3380/19.12.2016 Мария Георгиева Чорбаджиева 2.1 Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (славянски литератури) Филологически факултет РО 13.2.2017
10 3392/20.12.2016 Александър Николов Пулев 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда ПМФ СП 17.2.2017
11 3381/19.12.2016 Мария Димитрова Анастасова 2.1 Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература) Филологически факултет СП 27.2.2017
12 117/19.01.2017 Марио Ванчов Богданов 1.3 Педагогика на обучението по… Теория и методика на физическото възпитание и спортаната тренировка ФОЗЗГС РО 14.3.2017
13 193/31.01.2017 Александра Георгиева Ковачева 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (теория на възпитанието) Факултет по педагогика РО 23.3.2017
14 242/02.02.2017 Галина Венциславова Безинска 4.4 Науки за земята Картография и тематично картографиране ПМФ СП 28.3.2017
15 238/02.02.2017 Мария Руменова Касапова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 31.3.2017
16 237/02.02.2017 Блага Румянова Русева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 31.3.2017
17 118/19.01.2017 Павел Стоилков Филипов 2.1 Филология Руска литература Филологически факултет РО 10.4.2017
18 652/08.03.2017 Десислава Димитрова Анзова 3.6 Право Наказателен процес ПИФ СП 25.4.2017
19 860/29.03.2017 Светлана Иванова Райчева 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата СП 25.4.2017
20 725/13.03.2017 Камелия Цветанова Александрова 2.1 Филология История на българската литература Филологически факултет РО 3.5.2017
21 795/17.03.2017 Йорданка Минчева Динева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 5.5.2017
22 794/17.03.2017 Светлана Димова Петрова 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет СП 5.5.2017
23 724/13.03.2017 Христина Георгиева Андонова 2.1 Филология История на българската литература (детска литература) Филологически факултет РО 11.5.2017
24 883/03.04.2017 Александър Иванов Катранджиев 2.2 История и археология Нова и най-нова обща история ПИФ РО 11.5.2017
25 834/23.03.2017 Аднан Шариф Али Юсеф 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ РО 16.5.2017
26 914/07.04.2017 Валентина Йорданова Караганова 1.2 педагогика Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика) Факултет по педагогика СП 19.5.2017
27 909/07.04.2017 Георги Стоянов Малчев 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по физика ПМФ ЗО 29.5.2017
28 950/18.04.2017 Наделина Валериева Ивова 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 1.6.2017
29 885/03.04.2017 Мариана Борисова Манолева 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата СП 5.6.2017
30 1019/26.04.2017 Ани Янкова Стойкова 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 15.6.2017
31 1029/28.04.2017 Таня Петрова Христова 1.1 Теория и управление на образованието Управление на образованието Факултет по педагогика ЗО 19.6.2017
32 1031/28.04.2017 Румяна Тодорова Гьорева 1.1 Теория и управление на образованието Управление на образованието Факултет по педагогика РО 19.6.2017
33 1374/12.06.2017 Симеон Георгиев Симов 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 29.6.2017
34 1301/02.03.2017 Весна Гьорги Блажевска 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 30.6.2017
35 1300/02.06.2017 Виолета Евгениева Дикова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 30.6.2017
36 1299/02.06.2017 Лидия Христова Атанасова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 30.6.2017
37 1239/23.05.2017 Александра Йовчева Вълчева 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 5.7.2017
38 1298/02.06.2017 Вяра Николаева Цветанова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (интеркултурно образование) Факултет по педагогика РО 10.7.2017
39 1296/02.06.2017 Румяна Атанасова Попова 3.3 Политически науки Политология Философски факултет РО 11.7.2017
40 1297/02.06.2017 Цветомира Илиева Иванова 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по родинознание и природознание в началните класове Факултет по педагогика РО 14.7.2017
41 1278/31.05.2017 Виктор Михайлов Динев 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 20.7.2017
42 1501/29.06.2017 Методи Георгиев Трайков 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ РО 14.8.2017
43 1412/14.06.2017 Иванка Славчова Сакарева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание (английски език) Филологически факултет СП 4.9.2017
44 1321/05.06.2017 Слава Христова Костадинова-Петрова 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС СП 11.9.2017
45 1250/25.05.2017 Бойка Миладинова Стойкова 4.2 Химически науки Органична химия ПМФ РО 12.9.2017
46 1470/23.06.2017 Генка Феодорова Моджухина 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 18.9.2017
47 1572/04.07.2017 Елица Ненкова Димова 3.3 Политически науки Политология Философски факултет СП 19.9.2017
48 1551/3.07.2017 Емил Георгиев Френски 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи Технически факултет СП 25.9.2017
49 1569/04.07.2017 Ана Ваньо Чучкова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 29.9.2017
50 1471/23.06.2017 Анастасия Георгиева Дюлгерова 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ РО 16.10.2017
51 1544/03.07.2017 Абдулрахман Ахмед Али Мохамед 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ РО 20.10.2017
52 1918/13.09.2017 Радослав Людмилов Чайров 4.2 Химически науки Органична химия ПМФ РО 26.10.2017
53 1917/13.09.2017 Димка Стойчева Иванова 4.2 Химически науки Неорганична химия ПМФ СП 26.10.2017
54 2107/26.09.2017 Валери Андонов Димчев 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 21.11.2017
55 2604/11.10.2017 Йоанна Георгиос Димиракаки 3.7 Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет СП 30.11.2017
56 2723/13.10.2017 Соня Николова Христова 2.1 Филология Славянски езици Филологически факултет РО 1.12.2017
57 2908/25.10.2017 Валентина Иванова Чилева 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по математика в началните класове Факултет по педагогика РО 1.12.2017
58 2902/25.10.2017 Милена Антонова Томанова 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 5.12.2017
Последна промяна: 2018-02-28