Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 2753/05.12.2018 Елена Атанасова Александрова 2.2.История и археология История на България ПИФ РО 21-01-19
2 2746/03.12.2018 Светослав Георгиев Николов 4.4 Науки за земята Природна география ПМФ РО 21-01-19
3 2869/18.12.2018 Биляна Борисова Топалова 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 22-01-19
4 2754/05.12.2018 Атанасиос Димостенис Катерис 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 24-01-19
5 2759/06.12.2018 Анастасия Димитриос Карадзоглу 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 24-01-19
6 2758/06.12.2018 Василики Стефанос Кючуки 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 28-01-19
7 2744/03.12.2018 Гергана Йорданова Николова 4.4 Науки за земята Икономическа и социална география ПМФ РО 31-01-19
8 2903/19.12.2018 Ана Тодорова Николова 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС СП 11-02-19
9 2896/19.12.2018 Фахед Абдула Салем 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 22-02-19
10 2917/20.12.2018 Стефан Борисов Далчев 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата РО 26-02-19
11 165/04.02.2019 Мария Валериева Данчова 3.7 Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет РО 18-03-19
12 166/04.02.2019 Венцислава Георгиева Стефанова 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 26-03-19
13 164/04.2.2019 Димитър Цветанов Станишев 3.7 Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет РО 28-03-19
14 405/26.02.2019 Цветелина Славчова Хаджиева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 29-03-19
15 403/26.02.2019 Василики Константинос Каракепели 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 12-04-19
16 404/26.02.2019 Ангелики Евангелос Икономопулу 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 12-04-19
17 497/05.03.2019 Росен Райчов Янев 4.4 Науки за земята Икономическа и социална география ПМФ РО 03-05-19
18 737/26.03.2019 Рая Степановна Ковачева 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 07-05-19
19 83/28.01.2019 Мария Благоева Стойкова 3.4 Социални дейности Организация и управление на социланите дейности ФОЗЗГС РО 16-05-19
20 773/02.04.2019 Сара Мохамед Салех Обади 3.6 Право Наказателно право ПИФ РО 29-05-19
21 734/26.03.2019 Райна Георгиева Николова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 31-05-19
22 917/02.05.2019 Александър Делян Александров 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 07-06-19
23 918/02.05.2019 Калина Лазарова Дурова 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 07-06-19
24 924/07.05.2019 Елена Георгиева Александрова-Георгиева 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 10-06-19
25 973/20.05.2019 Стоян Стефанов Митов 2.1 Филология Руска литератуара Филологически факултет РО 17-06-19
26 1033/04.06.2019 Борис Лъчезаров Овнарски 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата РО 26-06-19
27 803/09.04.2019 Гергана Миткова Найденова 2.3 Философия Социална философия Философски факултет РО 08-07-19
28 879/22.04.2019 Надзифе Асимова Чангалова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 08-07-19
29 974/20.05.2019 Добромира Господинова Хичева 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Филологически факултет СП 10-07-19
30 945/13.05.2019 Маргарита Валериева Аврамова 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС РО 11-07-19
31 1032/04.06.2016 Георги Георгиев Четрафилов 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет РО 11-07-19
32 1013/03.06.2019 Владислава Георгиева Ленджова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 12-07-19
33 1031/04.06.2019 Калиопи Аристидис Дрогала 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма Стопански факултет СП 12-07-19
34 1126/21.06.2019 Красимира Иванова Маникатова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 12-07-19
35 1123/21.06.2019 Апостилия Еврипидис Хармани 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 13-09-19
36 1198/27.06.2019 Магдалена Димчова Георгиева 3.6 Право Международно право и международни отношения ПИФ РО 17-09-19
37 1346/23.07.2019 Иван Благоев Тодорин 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика ПМФ СП 17-09-19
38 1196/27.06.2019 Миглена Иванова Маринова 2.3 Философия Социална философия Философски факултет РО 24-09-19
39 1341/22.07.2019 Петя Ангелова Костова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 27-09-19
40 1047/06.06.2019 Дениса Алуш Черма 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 04-10-19
41 1144/25.06.2019 Емилия Величкова Николова 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението по математика и информатика ПМФ РО 04-10-19
42 1197/27.06.2019 Райна Николова Йосифова 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 07-10-19
43 1614/12.09.2019 Биляна Маринова Дилкова 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата СП 14-10-19
44 1615/12.09.2019 Станислава Мартинова Богомилова 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС СП 31-10-19
45 1911/01.10.20019 Христо Николаев Банов 3.6 Право Трудово право и обществено осигуряване ПИФ СП 06-11-19
46 2365/24.10.2019 Елени Йоанис Колеца 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 13-12-19
47 2223/16.10.2019 Анета Атанасова Тумбева 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 16-12-19
48 2673/13.11.2019 Теодор Ангелов Тодоров 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 18-12-19
Последна промяна: 2020-02-12