Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Форма на обучение Дата на защита
1 2700/15.11.2019 Илия Пламенов Митков 4.4 Науки за земята Природна география ПМФ РО 8.1.2020
2 2800/25.11.2019 Елени Евангелос Парасху 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 10.1.2020
3 2831/29.11.2019 Десислава Стоилова Георгиева 2.2 История и археология История на България ПИФ СП 15.1.2020
4 2802/25.11.2019 Александрос Петрос Хадзоглу 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 17.1.2020
5 2889/11.12.2019 Иво Олег Бърдаров 4.2 Химически науки Неорганична химия ПМФ РО 20.1.2020
6 1757/26.09.2019 Наталия Герасимова Христова-Михайлова 3.4 Социални дейности Организация и управление на социалните дейности ФОЗЗГС РО 23.1.2020
7 89/20.01.2020 Павел Валентинов Маджаров 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата РО 25.2.2020
8 2838/29.11.2019 Елена Петрова Николова 3.1.Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 4.3.2020
9 74/17.01.2020 Елиссавет Ангелос Румпидаки 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика РО 6.3.2020
10 2924/19.12.2019 Сузана Вескова Цанова-Рангелова 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 10.3.2020
11 281/05.02.2020 Мария Мигленова Матеева-Павлова 3.1.Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 26.5.2020
12 221/31.01.2020 Гергина Георгиева Шипочка 3.1.Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 26.5.2020
13 75/17.01.2020 Ивета Димитрова Мицова 1.3 Педагогика на обучението по … Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка Факултет по педагогика РО 29.5.2020
14 88/20.01.2020 Милко Валентинов Бошнаков 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата РО 29.5.2020
15 218/31.01.2020 Симона Василева Николова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет СП 2.6.2020
16 536/06.03.2020 Кристина Костадинова Стоянова 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 2.6.2020
17 461/24.02.2020 Росица Антониева Стоилова 7.4 Обществено здраве Логопедия ФОЗЗГС РО 12.6.2020
18 758/28.05.2020 Красимира Георгиева Цуцуманова 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата РО 16.6.2020
19 220/31.01.2020 Панайота Теодорос Бизпу 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 19.6.2020
20 219/31.01.2020 Елевтерия Евангелос Бизиу 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 19.6.2020
21 762/28.05.2020 Ева Димитрова Жечева 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика СП 19.6.2020
22 217/31.01.2020 Мартина Димитрова Якова 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 26.6.2020
23 809/08.06.2020 Атанасиос Леонидас Пардалис 3.7 Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет РО 16.7.2020
24 948/01.07.2020 Албена Георгиева Иванова 3.6 Право Административно право и административен процес ПИФ РО 27.7.2020
25 904/19.06.2020 Весела Иванова Божкова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 30.7.2020
26 947/01.07.2020 Иванка Николова Шалапатова 3.4 Социални дейности Организация и управление на социалните дейности ФОЗЗГС РО 12.8.2020
27 795/28.05.2020 Ива Иванова Иванова 3.1 Социология, антропология и науки за културата Теория и история на културата Факултет по изкуствата РО 24.8.2020
28 982/03.07.2020 Петър Бориславов Юруков 3.8 Икономика Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет РО 31.8.2020
29 946/01.07.2020 Миглена Любомирова Цветкова-Габерска 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС РО 10.9.2020
30 944/01.07.2020 Магдалена Христова Филатова 8.3 Музикално и танцово изкуство Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата РО 10.9.2020
31 949/01.07.2020 Милен Руменов Ангелов 3.6 Право Гражданско и семейно право ПИФ РО 17.9.2020
32 962/03.07.2020 Даниел Божидаров Ялнъзов 3.7 Администрация и управление Икономика и управление (индустрия) Стопански факултет СП 18.9.2020
33 1075/10.07.2020 Силвина Владимирова Владова 8.3 Музикално и танцово изкуство Хореография Факултет по изкуствата РО 24.9.2020
34 945/01.07.2020 Лили Атила Джагарова 8.4 Театрално и филмово изкуство Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата РО 28.9.2020
35 981/03.07.2020 Ивета Ангелова Николова 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката ПМФ РО 29.9.2020
36 1138/17.07.2020 Ива Иванова Копринкова-Илиева 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 9.10.2020
37 1137/17.07.2020 Зебиде Незамедин Ибраими 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет РО 9.10.2020
38 1606/06.10.2020 Янив Шенхав 3.3 Политически науки Политология Философски факултет СП 29.10.2020
39 1497/30.09.2020 Августин Петров Миланов 3.8 Икономика Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) Стопански факултет ЗО 19.11.2020
40 1607/06.10.2020 Светлин Митрев Одаджиев 2.3 Философия Социална философия Философски факултет РО 26.11.2020
41 1605/06.10.2020 Анна Делчева Кълцева 2.3 Философия Социална философия Философски факултет РО 26.11.2020
42 2013/19.10.2020 Юлиян Делчев Златков 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия ФОЗЗГС СП 3.12.2020
43 2267/04.11.2020 Рая Стефанова Димитрова 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика) Факултет по педагогика РО 9.12.2020
44 1732/09.10.2020/2550/24.11.2020 Пинелопи Панайотис Кауни 2.1 Филология Английски език Филологически факултет РО 15.12.2020
45 2301/05.11.2020 Ваня Кръстева Алексиева 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет РО 14.12.2020
46 2545/24.11.2020 Ставрула-Вера Георгиус Стрихну 3.2 Психология Педагогическа и възрастова психология Философски факултет РО 16.12.2020
47 1299/04.09.2020 Габриела Стойнев 2.1 Филология Български език Филологически факултет РО 17.12.2020
48 1298/04.09.2020 Миранда Хусни Бело 2.1 Филология Общо и сравнително езикознание Филологически факултет РО 18.12.2020
49 2255/03.11.2020 Василиос Хараламбос Перистеропулос 1.2 Педагогика Специална педагогика Факултет по педагогика СП 18.12.2020
50 2256/03.11.2020 Гергана Венчова Божурска 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика РО 21.12.2020
51 2546/24.11.2020 Иво Иванов Минков 2.3 Философия История на философията Философски факултет РО 21.12.2020
Последна промяна: 2021-03-22