Изпълнителско изкуство (Народни инструменти или народно пеене)

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО

(НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ  НАРОДНО ПЕЕНЕ)

Специалистът с образователна  квалификационна  степен "бакалавър" от специалност "Изпълнителско изкуство" се подготвя за реализация като:

1. Изпълнител  в  държавни,  общински,  частни  или  дружествени  формации или ансамбли за народни песни и танци, ръководител на детски  вокални и инструментални групи и оркестри;

2. Преподавател  по  музикален  инструмент  в Детските  музикални  школи,  паралелките  с  разширено  изучаване  на  музика  в  Средното  общообразователно училище, Детски центрове по изкуствата и др.

Подготовката  на  студентите  в  новите  две  специалности  им  дава  възможност да заемат ръководни длъжности в институции и  ведомства,   свързани с  изкуствата.