Електронни технологии в музиката

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Специалистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" получава квалификация "Тонрежисьор" и може да се реализира като:

  1. Тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
  2. Тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  3. Музикални редактори