Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Редовно/задочно - 8 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация