Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
  • Редовно - 8 семестъра

Акредитация

.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация