Психология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Редовно - 8 семестъра
  • Задочно - 8 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация