Съвременни философски теории

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация