Информационни системи и технологии

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация