Гражданско образование

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.
  • редовно - 2 семестъра
  • редовно - 4 семестъра

Акредитация

.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация