Социални и културни политики в Европейския съюз

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО. - -1 семестъра
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра

Акредитация

.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация