Клинична психология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 3 семестъра
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления  - 5 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философския факултет.

Анотация