Училищна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра
  • regular for foreign students - 3 семестъра

Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация