За кого е предназначен курсът:

За учители, които се интересуват от тази проблематика.

Кратка анотация:

Целта на обучението по дисциплината е осмисляне на ролята  и същността на интерактивната образователна среда,  приложението на интерактивните методи на обучение в педагогическия процес по различни учебни предмети и изграждане на компетентности за работа в интерактивна среда.

Основни теми:

Теоретични основи на интерактивността и интерактивните методи;
Специфични черти, признаци и инструменти на интерактивното взаимодействие;
Предпоставки за ефективност на интерактивните методи;
Приложни аспекти на интерактивни методи на обучение в педагогическата практика по различни учебни предмети.

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Педагогика"

Преподавател: Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Продължителност на курса: 2 (3) дни (16 ч.)

Кредити: 1

Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29