За кого е предназначен курсът:

Учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален курс

Кратка анотация и основни теми:

Обзор на основните функции на оценяването. Типове оценяване. Стандарти за оценяване. Видове инструменти за оценяване и принципи на съставянето им. Разработване на тестове за оценка на знанията и уменията по английски език. Алтернативно оценяване. Разработване на портфолио за алтернативно оценяване. Поставяне на оценка. Дискусия. Обучението се провежда на български/английски език.

Лектор: гл. ас. д-р Зарина Маркова - преподавател в катедра по германистика и романистика към Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Продължителност на курса: 2 дни по 8 ч. или 3 дни по 6 ч.

Хорариум: 16 ч.
Квалификационни редити: 1
Минимален брой участници: 10
Участниците в курса получават удостоверение.

За допълнителна информация относно курса:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-30