За кого е предназначен курсът:

За учители, които се интересуват от тази проблематика.

Кратка анотация:

Целта на обучението по дисциплината е осмисляне на важността и същността на проблема за идентификацията и развитието на детския талант и овладяване на необходимите компетентности за ефективното му разрешаване в педагогическата практика чрез участието в тренинги.

Основни теми:

Първи модул: Специфика на интерактивните методи и използването им в детската градина.
Втори модул. Интерактивни игри за предучилищно образование
Трети модул. Интерактивни форми на организация на педагогическото ваимодействие в детската градина

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра " Педагогика"

Преподавател: Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Продължителност на курса: 2 (3) дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29