За кого е предназначен курсът:

Учители, директори, педагогически съветници.

Кратка анотация:

Програмата разглежда правно-нормативната уредба в областта на образованието. Подготвят се и се решават казуси, свързани с нарушения на законодателството. Анализират се отделни страни от нормативната уредба в контекста на съвременните потребности на училищната практика. Анализират се различни видове образователни политики.

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Педагогика"

Преподавател: Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Продължителност на курса: 2 дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Цена: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29