За кого е предназначен курсът:

Детски  учители

Основни теми:

Първи модул: Специфика на интерактивните методи и използването им в детската градина.
Втори модул. Интерактивни игри за предучилищно образование
Трети модул. Интерактивни форми на организация на педагогическото ваимодействие в детската градина

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Преподавател: Доц. д-р Веска Вардарева

Продължителност на курса: 2 дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Цена: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:
София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29