За кого е предназначен курсът:

Обучението е подходящо за всички сфери на бизнеса и администрацията, за обединения и организации.

Кратка анотация:

Основната цел на обучението е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят.

Основни теми:

Ролята на лидера в екипа; Видове лидерство; Лидерство и мотивация; Управление на екипи; Характеристики и видове екипи; Принципи на работа в екипите; Същност на екипните роли; Екипна ефективност - същност и параметри; Техники за мотивиране.

Лектор: ас. д-р Теодор Гергов - преподавател във Философския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Продължителност на курса: два дни

Цена за един участник: 150 лв.

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участници.

За допълнителна информация относно курса:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595

Последна промяна: 2018-05-28