За кого е предназначен курсът:

Учители, директори, педагогически съветници.

Кратка анотация:

Програмата разглежда същността и функционирането на правните норми в различни сфери на обществения живот. Обсъждат се и се анализират европейските и международни нормативни документи/ конвенции, декларации и др./, свързани с правата на детето, на човека и гражданина, на жените, на етносите и др.

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Педагогика"

Преподавател: Доц. д-р Невена Филипова

Продължителност на курса: 2 дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.

Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:
София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29