За кого е предназначен курсът:

Родители на деца от предучилищна възраст

Кратка анотация:

Мария Монтесори включва родителите на децата от детската градина в цялостния процес на тяхното образование чрез метода "проба-грешка".

Основни теми:

Първа тема: Мария Монтесори за космическото образование и ролята на детската градина
Втора тема: Методът на Мария Монтесори и ограмотяването на детето
Трета тема: Родителите, детето и свободата в детската градина

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Отговорник: Проф. д.н. Йордан Колев

Продължителност на курса: един ден (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.

Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29