За кого е предназначен курсът:

Учители, възпитатели, педагогически съветници, директори, родители

Кратка анотация:

Дефиниране на насилието в училищна среда; Социални детерминанти на насилието над деца; Субкултура на насилието; Рискови фактори в детството и юношеството; Защитни фактори за превенция и специфика на педагогическата намеса при насилническо поведение в училищна среда; Съвременни модели за превенция на насилието в училищна среда.

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Педагогика"

Преподавател: Доц. д-р Снежана Попова

Продължителност на курса: 2 дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.

За допълнителна информация:
София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29