За кого е предназначен курсът:

Мениджъри на всички нива - бизнес ръководители, управленски персонал, служители с желание за кариерно израстване и придобиване на управленски умения.

Кратка анотация:

Целта на курса е да даде на участниците в програмата умение, знание и техники  за  ръководене на хора, ресурси и време за ефективно изпълнение на даден проект. Това са стратегически компетенции за ръководене на конкретни дейности, които трябва да бъдат демонстрирани предварително и показани по време на изпълнението.

Форми на обучение: лекции, упражнения, ролеви игри, мултимедия

Преподавателски екип: преподаватели от катедра "Философски и политически науки"

Теми:

 1. Понятието проект
 2. Проектни характеристики
 3. Управление на проект
 4. Основни понятия и термини
 5. Проектни фази (Жизнен цикъл на проекта)
 6. Модели на проектен цикъл
 7. Планиране
 8. Подготовка
 9. Изпълнение на проекта или реализация
 10. Проектният лидер
 11. Проектен екип и партньори
 12. Управление на времето
 13. Управление на финансите
 14. Управление на риска
 15. Оценка и анализ - приключване на проекта

Продължителност на курса: два дни

Хорариум: 16 ч.

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участници.

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

 

Последна промяна: 2018-05-28