За кого е предназначен курсът:

Спортисти, треньори, спортни деятели, спортни клубове и детско-юношески школи.

Кратка анотация:

Обучението ще предостави възможност за усвояване на психологични умения, които да повишат ефективността на ангажираните със спортна дейност. Ще се отдели внимание на възможните сфери на повлияване от страна на спортния психолог, както и на конкретни методи и техники, с които той разполага.

Теми:

Повишаване на мотивацията; Подпомагане на спортистите за справяне с психологическия натиск съпътстващ спортната проява; Улесняване на адаптационните процеси при състезателите; Психична устойчивост в условията на турнирен цикъл; Регулиране на специфични емоционални състояния; Професионално "прегаряне" - Burnout; Насоки при избора на спорт при децата; Спортно дълголетие.

Лектор: ас. д-р Теодор Гергов

Продължителност на програмата: два дни

Хорариум: 16 часа

Участниците в курса получават сертификат.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

 

Последна промяна: 2015-05-11