За кого е предназначена програмата:

  • учители по музика в общообразователното училище;
  • музикални ръководители в детските градини;
  • за ръководители на различни професионални и самодейни музикални колективи;

Кратка анотация и основни теми

Формиране на система от знания и практически умения за създаване и аранжиране на музикален материал; редактиране на готов музикален материал; особености при аранжирането на българска фолклорна музика

Основни теми:

  • видове и особености на компютърното аранжиране;
  • основни прийоми на аранжирането при създаването на мелодическа и съпровождащи партии;
  • основни плъгини за редактиране на звуковия материал;
  • особености при редактирането на компресирани аудио файлове;
  • особености при аранжирането на български фолклорно-музикален материал

Лектор: проф. д.н. Румен Потеров

Продължителност на програмата:

за специалисти музиканти - 1 семестър
За неспециалисти - 2 семестъра

Хорариум:

За специалисти музиканти: 15 ч. лекции + 30 ч. упр.
За неспециалисти: 30 ч. лекции +  45 ч.упр.

Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.
За допълнителна информация относно курса:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

Последна промяна: 2015-05-11