За кого е предназначен курсът:

Детски  учители, директори на детски градини

Кратка анотация:

Технологията за творческо решаване на изобретателски задачи /ТРИЗ/ се явява уникален инструмент за раждане на нетривиални идеи, за изобретяване на ново, за развитие на творческото и латерално мислене, доказателство за това, че в творчество може и е нужно да се обучават децата

ТРИЗ-овската педагогика не просто развива фантазията, а учи детето да мисли неординарно, системно, с разбиране на ставащите събития. Дейностите, използвани в работата с деца от предучилищна възраст предполагат формиране на умения за анализ и разкриване на смислови взаимовръзки на познавателни обекти и отношения.

В курса се обсъждат най-интересните игрови дейности за развитие на умения за ориентация в когнитивните отношения, лежащи в основата на опознаването на околната действителност, вкл. математическите и аспекти.  Едновременно с това се анализира ползата им за развитие на речта на децата.

Основни теми:

  1. ТРИЗ и запознаване на децата с противоречията
  2. Игрови дейности за развитие на умения за ориентация в когнитивните отношения, лежащи в основата на опознаването на околната действителност, вкл. математическите и аспекти
  3. Технология за съчиняване на гатанки и творческо разказване по картина
  4. Техники  за трансформирането на приказки
  5. Похвати за творческо съчиняване

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Преподавател: Доц. д-р Марияна Балабанова

Продължителност на курса: 2 (или 3) дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29