За кого е предназначен курсът:

За учители, които се интересуват от тази проблематика.

Кратка анотация:

Целта на обучението по дисциплината е осмисляне основите на педагогическото общуване (комуникативна, интерактивна и перцептивна страна), определяне  ролята на педагогическото общуване за учителската професия, овладяването на компетентности за усъвършенстване  общуването на равнища "учител-ученик" и "ученик-ученик"; изграждането на качеството "педагогическа общителност" на учителите.

Основни теми:

Общуването като социален феномен; характеристика на педагогическото общуване;

Възможности за усъвършенстване на педагогическото общуване чрез решаване на казуси, програмирани тестове, тренинги за професионално-педагогическо общуване и междуличностно общуване;

Тестове, анкети и интерактивни методи за изследване и усъвършенстване на педагогическото общуване.

Обучаващо звено: Факултет по педагогика, Катедра "Педагогика"

Преподавател: Проф. д.п.н. Добринка Тодорина

Продължителност на курса: 2 (3) дни (16 ч.)

Кредити: 1

Обучението може да се провежда и на място, по заявка от работодател, при минимален брой участници 10.
Цена за един обучаван: По договаряне.
Участниците в курса получават удостоверение.
Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2016-11-29