Проект Създаване на Европейски сертификат за термален агент (ТЕРМ), програма Леонардо да Винчи на Европейския съюз, договор № 2007 - 1956/001-001 LE3 MULPRO

Therm

Creation D`Une certification europeene D`Agent Therminal (THERM), programme Leonardo de Vinci, convention № 2007 - 1956/001-001 LE3 MULPRO

Последна промяна: 2012-11-28