Отчитане

Срокът за подаване на финалните отчети за финансираните по Наредбата  за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност проекти е 30 ноември 2017 г.

Отчетите трябва да съдържат:

  • Формуляр за отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средства по Наредбата  за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, съгласно единните критерии (и приложенията към него)
  • Финансов отчет
  • Рецензия

Отчетите трябва да бъдат изпратени на на e-mail: research@swu.bg и след това да се представят и на хартиен носител в Отдел "Научни проекти", стая 214, ректорат.

 

Последна промяна: 2017-11-15