Научноизследователски проекти и проекти за художествено-творческа дейност за 2021 година

Проекти от група А - Инфраструктурни проекти

RP-A1/21

1. Тема на проекта: Създаване на научно-изследователска технологична среда за провеждане на измервания и работа с апаратура, прилагайки концепцията за сестринство, основано на доказателства                                                                                                      Ръководител: доц. д-р Росица Дойновска

RP-A2/21

2. Тема на проекта: Виртуалната реалност (VR) в помощ на диагностиката, обучението и тренирането на умения

Ръководител: доц. д-р Наташа Ангелова

RP-A3/21

3. Тема на проекта: Подходи и техники при симултанен и консекутивен превод на специализирани текстове от/на английски и български език и видовете грешки, допускани в преводаческия процес

Ръководител: доц. д-р Дафина Костадинова

 

Проекти от група Б - проекти на основните звена

RP-B1/21

  1. 1. Тема на проекта: STEAM - творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникации във висшето образование

Ръководител: гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова

Проекти от група В - други проекти

RP-C1/21

1. Тема на проекта: Национални филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет" 2021

Ръководител: доц. д-р Радослав Цонев

RP-C2/21

2. Тема на проекта: Девета Международна конференция на ПМФ-2021 "Съвременни тенденции в науката"

Ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева

RP-C3/21

3. Тема на проекта: ХІV Национален студентски фестивал на изкуствата

Ръководител: проф. д-р Емил Куков

RP-C4/21

5. Тема на проекта: Списание "Psychological thought"

Ръководител: гл. ас д-р Наташа Ангелова

RP-C5/21

7. Тема на проекта: Списание "Балканистичен форум"

Ръководител: доц. д-р Петър Воденичаров

RP-C6/21

6. Тема на проекта: Списание "Езиков свят"

Ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

RP-C7/21

7. Тема на проекта: Списание "Проблеми на постмодерността"

Ръководител: доц. д-р Добринка Станчева Пейчева

Последна промяна: 2021-04-09